200/2015. (XII. 16.) számú határozat – Szobi Szakorvosi Rendelőintézet ultrahang készülék beszerzés támogatása iránti kérelméről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

200/2015. (XII. 16.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a szobi szakorvosi rendelőintézet ultrahang készülék beszerzés támogatása iránti kérelmére a rendelkezésre álló információk alapján 500 000 Ft támogatást biztosít a fel nem használt dologi kiadások előirányzata terhére.

 

Felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére és a beszerzés végrehajtása esetén a támogatás átutalására.

 

 

Határidő: 2016. január 1., illetve a beszerzésről történő értesítéstől számított 5 nap

Felelős: polgármester

Végrehajtja: Gazdálkodási csoport

 

 

                                                                           

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.       
polgármester                                                

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. december 17.

 

Dr. Horváth Béla jegyző