200/2014. (XII. 15.) számú határozata – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

200/2014. (XII. 15.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

 

1.    A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása

2.    2015. évi eseménynaptár elfogadása

3.    Váci út 49. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról döntés

4.    Az önkormányzat és gazdasági társaságai tekintetében könyvvizsgálói feladatellátásra megbízás adásáról döntés

5.    A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet tervezetének tárgyalása

6.    Gondozási Központ módosított Szervezeti és Működési Szabályzat, szakmai programok, házirendek jóváhagyása

7.    Gondozási Központ Idősek Otthonába történő felvételi kérelmek elbírálása (zárt ülés)

8.    Szociális kérelem elbírálása (zárt ülés)

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. december 16.

 

Dr. Horváth Béla jegyző