200/2012. (X. 29.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntés (Kassák Lajos u. 1454/2 hrsz.)

A Képviselő-testület a Nagymaros Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 1454/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről dönt 385 400 Ft áron.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlant felkínálja a szomszédos ingatlan tulajdonosai, Kovács József és Kovács Józsefné (2626 Nagymaros, Kassák Lajos u. 5.) részére.

Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző