200/2010. (XI. 22.) számú határozata – Főépítészi vállalkozási szerződés felülvizsgálata

A Képviselő-testület a főépítészi vállalkozási szerződést módosítani kívánja, mivel a fennálló szerződés jogszerűtlenül nem megbízási szerződés, nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, és amely nem személyesen a főépítésszel lett megkötve.
Felkéri a képviselőket, hogy a szerződéssel kapcsolatos mindennemű módosítási javaslatukat juttassák el a jegyzőhöz december 3-ig.

Felkéri a jegyzőt fentiek, és a módosítási javaslatok alapján a szerződés-tervezet előkészítésére a Képviselő-testület soronkövetkező ülésére.


Határidő: 2010. december 20.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: jegyző

 

K.m.f.


Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 11. 23.