199/2014. (XII. 11.) számú határozata – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

199/2014. (XII. 11.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 2011. évi közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint

fogadta el:

 

1.    Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, az adóbevételek alakulásáról, a folyamatban lévő és megvalósult beruházásokról

2.    Fórum a résztvevők kérdései alapján

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. december 12.

 

Dr. Horváth Béla jegyző