199/2012. (X. 29.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntés (Mihály-hegy 10211 hrsz.)

A Képviselő-testület a Nagymaros Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 10211 hrsz-ú közforgalmú út átminősítéséről dönt saját használatú úttá.
Az átminősítés után az ingatlan értékesíthető 340 000 Ft + átminősítési költségek áron.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az út átminősítését kezdeményezze a közlekedési hatóságnál, és az ingatlant felkínálja a szomszédos ingatlanok tulajdonosai részére.

Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. október 30.

Dr. Horváth Béla jegyző