199/2010. (XI. 22.) számú határozata – SZMSZ módosítása

A Képviselő-testület a napirendben a döntéshozatalt elnapolja azzal, hogy a még felmerülő módosítási javaslatokat a Jegyzőhöz juttassák el a képviselők 2010. december 8-ig, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló rendelet-tervezet előkészítéséhez, és a 2010. december 20-i testületi ülésre történő benyújtásához.


Határidő: 2010. december 20.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: jegyző

 

K.m.f.


Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 11. 23.