198/2012. (X. 29.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntés (Kisúj-hegy 960/2 hrsz.)

A Képviselő-testület a Nagymaros Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 960/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről dönt 900 000 Ft áron.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szomszédos ingatlantulajdonosok részére az üres telket értékesítés céljára felkínálja.

Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző