198/2010. (XI. 22.) számú határozata – Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

A Képviselő-testület a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola pedagógiai programja módosítását, amely szerint a 2010/2011. tanév II. félévétől a 2010. évi LXXI. törvény alapján a tanulókat a második évfolyam év végétől érdemjegyekkel kívánják értékelni, jóváhagyja.


Határidő: 2011. január 1.
Felelős: intézményvezető

 

K.m.f.


Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző

 

 


A kivonat hiteléül:
2010. 11. 23.