197/2012. (X. 29.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntés (Nagyhencz 11828 és 11829 hsz.)

A Képviselő-testület a Nagymaros Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 11828 és 11829 hrsz-ú ingatlanokat ezúton felkínálja a szomszédos ingatlanok tulajdonosai részére 230 000 Ft áron.

Felhatalmazza a Polgármestert a szomszédos ingatlantulajdonosok megkeresésére az ingatlanok értékesítésére.

Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. október 30.

Dr. Horváth Béla jegyző