197/2010. (XI. 22.) számú határozata – Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola Alapító Okirat módosításának elfogadása

A Képviselő-testület a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítását, amely a Napközi Otthonos Konyha 2011. január 1. napjával az iskolával történő egyesítésére (beolvadására) tekintettel a közétkeztetési (gyermek-, ill. szociális étkeztetés) feladatok ellátásával történő kiegészítését tartalmazza, megismerte és elfogadja.

Egyúttal a többletfeladatokra tekintettel jóváhagyja fenti időponttól további egy igazgatóhelyettes megbízását.

Felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítását a Magyar Államkincstárnak jelentse be.


Határidő: 2010. november 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: szervezési csoportvez.

 

K.m.f.


Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző

 


A kivonat hiteléül:
2010. 11. 23.