197/2011. (XII. 19.) számú határozata – Élelmezési program 2012. évi megvásárlásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
197/2011. (XII. 19.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a QB-Élelem, QB-Értékesítés és QB-SuliWEB programrendszerek használati jogának megvásárlására vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező szerződés megkötését a Quadro Byte Zrt.-vel (1033 Budapest, Polgár u. 1.) engedélyezi.
 
A 609 600 Ft használati díj, és a program használatához szükséges számítógép konfiguráció legfeljebb 350 000 Ft összegű fedezetét az intézmény 2012. évi költségvetésében, a rendszer felügyeleti díjat pedig 2013. január 1-től kezdődően az éves költségvetésekben biztosítja, melyet kötelezettségvállalásként a költségvetés előkészítése során tervezni kell.
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 
 
Határidő:2011. december 31., illetve 2012. január 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: élelmezésvezető
 
 
 
K.m.f.
                          
                        
 
Petrovics László s.k.
polgármester                                                       
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
      
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 12. 20.