198/2011. (XII. 19.) számú határozata – Helyi adórendelet áttekintése, esetleges módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
198/2011. (XII. 19.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a helyi adórendelet és az adóbevételek alakulásának áttekintése alapján úgy dönt, hogy a helyi adók mértékét 2012. január 1-től nem kívánja emelni.
 
 
 
K.m.f.
                         
                     
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 12. 20.