195/2013. (X. 14.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
195/2013. (X. 14.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről, önrész vállalásáról döntés
 
 
 
K.m.f.
 
                                        
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                  
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 14.
 
Dr. Horváth Béla jegyző