194/2013. (IX. 30.) számú határozata – 2013. évi Közbeszerzési Terv módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
194/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat módosított 2013. évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző