195/2012. (X. 29.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntés (Rigóhegy 151/16 hrsz.)

A Képviselő-testület a Nagymaros Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 151/8 hrsz-ú ingatlanból leválasztandó 151/16 hrsz. ingatlant (1415 m2) 860 500 Ft vételárért értékesíti Binszky Szilárd (1201 Budapest, Vörösmarty u. 159.) vevő részére.

Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző