194/2012. (X. 29.) számú határozata – Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 2011/2012. tanévről és 2012/2013-as tervek, továbbá tájékoztató az átsorolások, pótlékok megállapítása tárgyban tartott vizsgálatról, valamint a Dózsa Gy utcai telephelyen t. m. e

Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 2011/2012. tanévről és 2012/2013-as tervek, továbbá tájékoztató az átsorolások, pótlékok megállapítása tárgyban tartott vizsgálatról, valamint a Dózsa György utcai telephelyen történt mérgezéses esetről

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
194/2012. (X. 29.) számú határozata

A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda 2011/2012. tanévről és 2012/2013. tanévre vonatkozó terveiről szóló beszámolóját megismerte és elfogadja.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző