195/2011. (XII. 19.) számú határozata – Településrendezési tervek módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
195/2011. (XII. 19.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a településrendezési terv módosításának megindításával kapcsolatban az alábbiakat határozza el:
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosításának tervezési költségére kérjen három tervezőtől ajánlatot, és a költségeket a 2012. évi költségvetési rendelet kidolgozása során a tervezetbe építse be.
 
A módosítás területe, célja és hatása az alábbiak szerint alakul:
 
 
TERÜLET
CÉL
HATÁS
ÉRINTETT
KÉRELMEK
a. Belső igények
1.
1455/4 hrsz környezete
Beépítési mód és beépítési százalék megváltoztatása
Valós állapotnak megfelelő szabályozás kialakítása
2.
Vasút utca, K-E3 övezet
Beépítési paraméterek módosítása, szabadon álló épület elhelyezhetősége
Valós állapotnak megfelelő szabályozás kialakítása
3.
Egyebek:
 
 
– HÉSZ és SZT javítások 
– HÉSZ és SZT pótlások 
– jogszabály-harmonizáció 
b. Lakossági kérelmek
 
1.
A település külterületén Mk-4 övezetbe sorolt területek
A megalkotott szabályozási előírások finomítása, felülvizsgálata
Telekstruktúra rendezése, mezőgazdasági telkek hasznosíthatósága
2,6, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 50, 51, 54, 55, 64
2.
Kittenberger K. u. 10810 hrsz
Beépítésre szánt terület határának kiterjesztése
Terület rendezése
5
3.
Szálloda út 10835-10838
Lakóterület határának kiterjesztése
Terület rendezése
4
4.
Váci út Panoráma parkoló és volt Szeszfőzde közötti területe
Előírt beépítési mód vizsgálata, ebből eredő esetleges korlátok feltárása
Településrendezési előírás
egyértelműsítése
7, 45
 
A Képviselő-testület az alábbi lakossági kérelmeket jelen módosítás keretében nem kívánja vizsgálni.
 
 
KÉRELMEZŐ
HRSZ
TERÜLET
KÉRELME
1
Dr. Harmath Péter
11275/1
Latorvölgyi lakóterület
egységes telekalakítás kritériumának törlése
8
Hetényi Miklós
018/5
Remete hegy
üdülőövezetté való átminősítés
14
Simon János Gergely
13748
Mihály hegy
Üh-K6 -os övezet kialakítása
18
Kiss Imre
10839, 10840
Szálloda u. feletti terület
belterületi ingatlanná való átminősítés
21
Kósa Lajosné
10250, 10251
Szamaras
telekalakíthatóság
36
Heininger Károly
276
Vasút u. 109.
nem beépíthető telekrész kijelölésének törlése
44
Ballagó László
közterület
Duna-parti játszótér, kerékpárút a Kóspallagi útnál
játszótér biztonságosabbá tétele, kerékpárút kiépítése
48
Mihály Gábor – HÓD Kft.
.2021/1
Váci u.
építménymagasság növelése 6-6,5m-re, előírt tetőhajlásszög csökkentése, tetőhéjazat anyagának nagyobb választéka
56
Békefi Andrásné
általános
Belterület
oldalhatáron álló beépítésnél a "csurgó" rész szabályozása
57
Kalmus Péter
322
Mihály hegy
4000-es nm min. korlátozás törlése
58
Virga István
309/3
vasút u. 83. feletti domboldal
erdő helyett zártkerti besorolás
59
Dr. Balogh Éva
általános
általános
javaslatok az épületek védelmére, strand fejlesztésére, vasútállomás rendbetételére, a parkolási díjra, Lassú Város mozgalomhoz való csatlakozáshoz
60
Mester György és Mester Györgyné
887
Rákóczi u. feletti domboldal
beépíthető belterületi besorolás
61
Kelemen
általános
általános
észrevételek az út-járda minőségével, vízelvezető árkok állapotával, a közkutak hiánya, a nyilvános WC-k hiánya, a strand öltözőépületének hiánya, az eladatlan-befejezetlen ingatlanok, a Zebegény felé eső városrész üzlethiánya, a buszközlekedés megszűnés
62
Poldauf László
0247/4, 0247/5, 0247/7, 0368/3, 0368/4
Hatló patak, Szent Gálföld
tanya-birtok épület kialakításának lehetősége 4-5000nm-es telkeken
 
A kérelmezők és Nagymaros Város Önkormányzata között megkötött településrendezési szerződések aláírása esetén az alábbi fejlesztések is a módosítás részét képezik:
 
 
TERÜLET
CÉL
HATÁS
ÉRINTETT
KÉRELMEK
a. Kisebb léptékű szerződések
3.*
Váci út 1925-1929 hrsz
Központi vegyes terület kiszabályozása, szálláshely bővítésre lehetőség biztosítás.
Terület rendezése
63
5.
Latorvölgy 11540 hrsz és környezete
Út kiszabályozása
Ingatlanok közmű-vesíthetősége
 
7.
Váci út 13301/3 hrsz és környezete
Terület újraszabályozása
Beépíthetőség paramétereinek módosítása révén terület rendezése
 
 
Felkéri a Polgármestert a településrendezési szerződésekkel érintett partnerekkel tovább tárgyaljon, a szerződéseket aláírásra készítse elő, és a következő ülésre a végleges döntésre a javaslatot terjessze elő.
 
Határidő:          2012.01.26
Felelős:                        polgármester
Végrehajtja:     Főépítész / Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
K.m.f.
                                               
   
Petrovics László s.k. 
polgármester   
 
 
 
                                                 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
      
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 12. 20.