194/2011. (XII. 19.) számú határozata – A Nagymarosi piac működtetésére vonatkozó megállapodás elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
194/2011. (XII. 19.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező megállapodás-tervezet tartalmát megismerte és az elhangzott kiegészítésekkel (szervező által javasolt, ismertetett szövegszerű pontosítások, valamennyi árus számára ingyenes parkolás biztosítása a szervező által kiadott parkolójegy ellenében, január hónapban a díjat az önkormányzat szedi) elfogadja.
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Agrikulti Polgári Jogi Társasággal a megállapodást aláírja.
 
 
Határidő:2011. december 31., ill. 2012. január 5.
Felelős: polgármester, jegyző
 
 
 
K.m.f.
                         
                        
 
Petrovics László s.k.
polgármester                                                       
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 12. 20.