195/2010. (XI. 22.) számú határozata – Külterületi út elnevezése iránti kérelemről döntési javaslat

A Képviselő-testület a 11 696 hrsz-ú külterületi (Köbölvölgy) utat Mák utca megnevezéssel látja el.

Felkéri a Polgármestert, a kérelmezők tájékoztatására, hogy az utca mentén elhelyezkedő ingatlanok azonosítására továbbra is az utcanév mellett a helyrajzi szám szolgál (pl.: Mák utca 11.565 hrsz.).
Az utcanév tábla kihelyezéséről a kérelmezők gondoskodnak.
Az utcák elnevezése nem jelent változást az egyes utak besorolásával kapcsolatban, illetve nem jogosít fel építési jog megváltoztatásának igényére.


Határidő: 2010. november 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport, Népesség-nyilvántartás

 

K.m.f.


Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 11. 23.