194/2010. (XI. 22.) számú határozata – „Nagymaros kereskedelmi főutcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezetrendezésének folytatása” című pályázat benyújtása

A Képviselő-testület a városközpont rehabilitációja kapcsán a „Nagymaros kereskedelmi főutcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezetrendezésének folytatása” KMOP-5.2.1/ B-09-1f-2010-0002 címmel pályázat benyújtását rendeli el a „Funkcióbővítő rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében” c. pályázat II. fordulójára.
A pályázatot 625.497.937 Ft összköltség mellett, 151.946.465 Ft önrész mellett 473.551.472 Ft támogatás iránt kell benyújtani.

Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására


Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

K.m.f.


Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző

 


A kivonat hiteléül:
2010. 11. 23.