193/2013. (IX. 30.) számú határozata – A Nagymarosi Piac házirendje módosítására vonatkozó beadvány tárgyalása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
193/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület egyes piaci árusok beadványa alapján úgy dönt, hogy a helyi termelői piacon (Nagymarosi Piac) megállapított közterület-használati díjon nem kíván módosítani, azt továbbra is az elfoglalt közterület alapján kell megfizetni.
 
A piac nyitvatartási idejét a következőre módosítja:
Téli nyitva tartás: 9-13 óra.
 
Felkéri a jegyzőt a közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításának elkészítésére és a következő ülésre benyújtására, továbbá a polgármestert az árusok értesítésére.
 
 
Határidő:2013. október 28.
Felelős: polgármester, jegyző
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
               
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző