193/2011. (XII. 19.) számú határozata – 2012. évi eseménynaptár elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
193/2011. (XII. 19.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 2012. évi eseménynaptár tervezetét megismerte, a benne foglaltakat az elhangzott kiegészítésekkel – melyeket a végleges szövegen a közzététel előtt át kell vezetni – elfogadja.
 
 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtja: stratégiai referens, intézményvezető
 
 
 
K.m.f.
                         
                        
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 12. 20.