193/2010. (XI. 22.) számú határozata – Akcióterületi terv elfogadása

A Képviselő-testület a városközpont rehabilitációja kapcsán elkészített Akcióterületi Tervet elfogadja.

Határidő: 2010. december 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 11. 23.