193/2016. (XII. 14.) számú határozat – Önkormányzati létszám 2017. január 1-től történő bővítéséről döntés (védőnői takarítás)

 

Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

193/2016. (XII. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkerete 0,5 fővel történő módosítását, 1 fő 4 órás takarító alkalmazását a védőnői szolgálatnál (a laborhelyiségre kiterjedően) engedélyezi 2017. január 1. napjától kezdődően.

 

Kéri a 2017. évi költségvetés létszámkerete összeállításánál a döntést figyelembe venni.

 

Határidő: 2017. január 1., ill. 31.

Felelős: jegyző, gazdasági vezető

Végrehajtó: személyügyi ügyintéző

 

 

 

K.m.f.

                                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. december 15.

 

Dr. Horváth Béla jegyző