192/2016. (XII. 14.) számú határozat – Fő tér 16-18. szám előtt közterület-használat iránti kérelemről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

192/2016. (XII. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a kérelem szerinti közterület-használatot azzal a kiegészítéssel engedélyezi, hogy a székeket, asztalokat csak úgy lehet elhelyezni, hogy a járdán mindenkor biztosítani kell legalább két babakocsi szélességű szabad sávot.

 

 

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. december 15.

 

Dr. Horváth Béla jegyző