192/2013. (IX. 30.) számú határozata – Rendőrségi támogatásról (gépkocsi) döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
192/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület 2012. október 29. napi döntését megerősítve a Szent Olga Alapítvány támogatásából megvásárolt MKT-425 forgalmi rendszámú, Dacia SD Duster 1.5 DCI 90 LE 4X4 típusú (ESP, Modularitás csomag, CD-MP3 rádió, Country Pack, Styling Pack felszereltségű), jégfehér színű gépkocsit a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére haszonkölcsönbe adja azzal a feltétellel, hogy azt a Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrse elsődlegesen Nagymaros illetékességi területén, kizárólag a mindenkori nagymarosi körzeti megbízott útján rendőrségi szolgálati célra használja, és vállalja, hogy azt a körzeti megbízott Nagymaros illetékességi területén kívüli rendőrségi feladatellátása esetén nem veszi igénybe.
 
A Képviselő-testület egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a haszonkölcsönbe vevő a gépjárművet rendőrségi szolgálati gépjárműként üzemeltesse.
 
A gépkocsira a használatba vevő üzemben tartói jogát kell bejegyeztetni, amely alapján a gépkocsi fenntartásával kapcsolatos minden költség a haszonkölcsönbe vevőt terheli.
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a főkapitány urat értesítse, egyúttal felhatalmazza az előterjesztéshez csatolt szerződés, és az üzemben tartói megállapodás aláírására.
 
Határidő:2013. október 15.
Felelős: polgármester
 
K.m.f.
                         
Petrovics László s.k.    
polgármester                                                  
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző