192/2010. (XI. 22.) számú határozata – 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét a következők szerint fogadja el:

Ellenőrzött terület megnevezése:
1. Adócsoport munkájának ellenőrzése, adózás rendje
2. Befektetett eszközök, készletek ellenőrzése
3. Konyhai élelmezés vizsgálata
4. Iskolai tantárgyfelosztás, túlóra, helyettesítés, állományi létszám, szakos ellátottság
5. Intézmény hatékonysági és kihasználtsági vizsgálat (hivatal, iskola, óvoda stb.)
6. Üzemanyag felhasználás és elszámolás


Határidő: 2011. december 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: belső ellenőr

 

K.m.f.


Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző

 


A kivonat hiteléül:
2010. 11. 23.