191/2016. (XII. 14.) számú határozat – Fehérhegy utca 14. szám alatti bérlakás bérleti jogviszonya folytatása iránti kérelemről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

191/2016. (XII. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, Fehérhegy utca 14. szám alatti lakást Ritzl Jánosné részére nem kívánja bérbe adni.

 

Kéri a lakás kiürítését 2016. december 31-ig megtenni.

 

Felkéri a polgármestert a kérelmező értesítésére.

 

 

Határidő: 2016. december 20.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. december 15.

 

Dr. Horváth Béla jegyző