192/2011. (XII. 19.) számú határozata – Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésével kapcsolatos állásfoglalás

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
192/2011. (XII. 19.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület Budapest Rendőrfőkapitánya előterjesztésére tudomásul veszi Barnácz István rendőr alezredes úr kapitányságvezetői kinevezését a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságra.
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Budapest Rendőrfőkapitányát tájékoztassa.
 
 
Határidő: 2011. december 23.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
                      
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 12. 20.