191/2010. (XI. 22.) számú határozata – 2011. évi Költségvetési koncepció

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési koncepciót a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatának figyelembe vételével a következő kiegészítéssel fogadja el:

– a koncepció 15. oldalán táblázatban felsorolt fejlesztéseken túlmenően a tervezett fejlesztések is legyenek feltüntetve, melyek pályázati összegből végezhetők el.


Határidő: 2010. november 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Gazdálkodási csoport

 

K.m.f.


Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző

 

 


A kivonat hiteléül:
2010. 11. 23.