18/2017. (I. 30.) számú határozat – 2017. évi költségvetés tervezetének tárgyalása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

18/2017. (I. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatait elfogadva, a fejlesztések tábla 2-es rangsorolású tételeit elhagyva, az utcabajnokság sor kiadási tételét elhagyva, 4 millió Ft civil támogatási keretet megállapítva, a 724 e Ft hiány megszüntetése érdekében a következő átcsoportosítás alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét 1 134 116 e Ft összegben elfogadja:

Az Elsővölgyi óvodánál tervezett tűzifatároló 2 millió Ft összegét 1 millió forintra csökkenti, a fennmaradó 176 e Ft összeggel pedig a civil szervezetek támogatási keretét megnöveli.

 

A döntés alapján kéri a költségvetési rendelet-tervezet összeállítását és a két héten belül tartandó rendkívüli ülésre benyújtását.

 

 

Határidő: 2017. február 15.

Felelős: jegyző, gazdasági vezető

 

 

 

K.m.f.

                                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. január 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző