19/2013. (I. 29.) számú határozata – Piac üzemeltetésével kapcsolatos döntés, közterület-használati díjak módosítása

A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott helyi termelői piac (Nagymarosi Piac) üzemeltetését a 224/2012. (XI. 26.) számú határozatában meghatározott, jelenlegi formájában kívánja fenntartani.
 
Szükségesnek tartja, hogy a képviselők vegyenek részt piaci napokon a házirend betartásának, valamint a házirendnek megfelelően az árusok regisztrációt követő előzetes helyszíni ellenőrzésében. Erre vonatkozóan a havi előzetes beosztás meghatározására felkéri a polgármestert.
 
A húskészítmények, valamint tejtermékek esetében az előzetes ellenőrzésben minden esetben egy képviselő, a szakmai hátteret biztosító Matus László, valamint a hivatal egy munkatársa vegyen részt, az önkormányzat költségén.
 
Egyetért továbbá a helypénz emelésében 2013. április 1. napjától, 2 m2-ig 500 Ft/stand, míg efelett 500 Ft/m2.
 
 
 
K.m.f.
                         
                               
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző