18/2013. (I. 29.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról hozott döntések áttekintése, megerősítése vagy módosítása

A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról szóló beszámolót elfogadja.
 
A Képviselő-testület szükségesnek tartja
a)      értékesítésre, hasznosításra meghirdetni a Felvonulási lakótelep ABC épületét, a jobb oldali félkész házakat, a Weiser házat,
b)      a Dézsma utcai présház tekintetében hasznosítási javaslatot tenni,
c)      a külterületi önkormányzati tulajdonú ingatlanokra hasznosítási, értékesítési javaslat megfogalmazását.
 
Felkéri a polgármestert, hogy a következő ülésre nyújtson be előterjesztést fenti tárgykörökben.
 
 
Határidő: 2013. február 25.
Felelős: polgármester, Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
                               
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző