18/2012. (II. 13.) számú határozata – Nevelési intézmények fejlesztése (KMOP-4.6.1-11) című felhívásra pályázat benyújtása

A Képviselő-testület pályázat benyújtását rendeli el a Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett Nevelési intézmények fejlesztése (KMOP-4.6.1-11) című pályázat keretében.
A pályázat helyszíne a Nagymaros, Elsővölgy u. 2. szám (889/1 hrsz) alatti óvodai telephely.
A pályázatot legfeljebb 120 000 000 Ft támogat iránt, legfeljebb 6 315 800 Ft önrész vállalása mellett kell benyújtani.

Felkéri a Polgármestert a pályázat kidolgoztatására.

Határidő: 2012. április 2.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

K.m.f.

 

Petrovics László s.k.   dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                        jegyző