190/2016. (XII. 14.) számú határozat – Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület működési támogatása megelőlegezéséhez kezesség vállalásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

190/2016. (XII. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület a Sajóvölgye Takarékszövetkezettől (2191 Bag, Petőfi tér 14.) 8 000 000 Ft – azaz nyolcmillió forint – folyószámlahitelt vegyen fel.

 

A hitel tervezett kezdő és végdátuma: időpontja: 2016. december 15. – 2017. december 15.

A hitelfelvétel célja: Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület működésének biztosítása a megállapított állami támogatás megelőlegezése révén.

Nagymaros Önkormányzata készfizető kezességet vállal a hitelösszeg és járulékai erejéig, egyetemlegesen.

 

A képviselő-testület kijelenti, hogy az ügylet a 2011. évi CXCIV. törvény értelmében kormányzati engedélyhez nem kötött.

 

Kijelenti, hogy a tervezett hitel felvétele megfelel a hitelfelvételi korlát által megszabott feltételnek (2011. évi CXCIV. törvény 10. §).

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelfelvétel ügyében teljes jogkörrel eljárjon és a keletkező szerződéseket aláírja.

 

 

Határidő: 2016. december 22., ill. folyamatos

Felelős: polgármester

 

K.m.f.

                                        

Petrovics László s.k.        
polgármester                                             

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

A kivonat hiteléül:

2016. december 15.

 

Dr. Horváth Béla jegyző