191/2015. (XI. 30.) számú határozat – Adórendelet felülvizsgálata, módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

191/2015. (XI. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság következő módosító indítványait elfogadja:

1.    A vízi járművel adójának bevallására és befizetésére a tulajdonos, kikötőben tárolt jármű esetében pedig kikötő üzemeltetője köteles, havonta.

2.    Az adó mértéke kilowattonként

a)      50 kilowattig 25 Ft/hó,

b)      50-100 kilowattig 35 Ft/hó,

c)      100 kilowatt felett 45 Ft/hó összeg.

3.    A 27. § (2) bekezdés a) pontjában az „üzemeltetésében” szövegrész törli, a b) pontjában az „alkalmasnak minősített” szövegrészt az „alkalmasnak minősített, és ténylegesen annak is használt” szövegre módosítja.

4.    A 29. § 1. pontjában a teljesítményt 10 kilowattban határozza meg.

5.    Az idegenforgalmi adó mértékét 400 Ft/vendégéjszaka összegre módosítja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. december 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző