190/2015. (XI. 30.) számú határozat – Károly Róbert Társaság ismételt kérelme köztéri szobor elhelyezésére, közterület elnevezésére

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

190/2015. (XI. 30.) számú határozata

 

 

A képviselő-testület a Károly Róbert szobor elhelyezése kapcsán alkotói ötletpályázat kiírását rendeli el, melynek dokumentációját a januári rendes ülésén kívánja elfogadni.

A képviselő-testület egyúttal köszönettel fogadja a Károly Róbert Társaság 120 000 Ft összegű felajánlását a megvalósításhoz.

 

A Képviselő-testület az ötletpályázat eredményeként felállítandó szobor, vagy emléktábla elhelyezésével egyidejűleg kívánja a Fő tér és a Magyar utca közötti Duna-parti sétány szakaszt Károly Róbert sétányként elnevezni.

 

Felkéri a Polgármestert az ötletpályázat tartalmi elemeinek kidolgozására, majd ennek eredményeképpen a pályázati lehetőségek felkutatására.

 

 

Határidő: 2016. január 25.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: Városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

        

 

                

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. december 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző