192/2015. (XI. 30.) számú határozat – Pest Megye Önkormányzata önálló régióvá válása iránti szándék kifejezése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

192/2015. (XI. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Pest Megye Önkormányzat Közgyűlésének döntését megismerve, a megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló régióvá (NUTS-2. szintű területi egység) válását.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Pest Megye Önkormányzatát értesítse.

 

 

Határidő: 2015. december 2.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

 

 

                          

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. december 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző