190/2010. (XI. 22.) számú határozata – Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetése háromnegyedévi teljesítéséről

A Képviselő-testület a 2010. III. negyedéves költségvetési beszámolót azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy meg kell vizsgálni és le kell ellenőrizni:
– a túlteljesítések okát,
– az érdekeltségi rendszer hatékonyságát (adócsoport),
– iparűzési adó átadását, visszavételét (APEH),
– építményadó vizsgálatát (csak az ipari, nem hasznosított ingatlanokra vonatkozóan)
– Kosddal kapcsolatos kiadásokat,
– hitelfelvételi korlát,
– építményadó felderítések hatásának vizsgálata.

Határidő: 2010. decemberi ülés
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Gazdálkodási csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 11. 23.

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE