189/2016. (XII. 14.) számú határozat – DDC Zöld Megoldások pályázat (nagymarosi tanösvény) önrész vállalásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

189/2016. (XII. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben a DDC támogatásával megvalósuló Nagymarosi tanösvény költségvetéséhez legfeljebb 500 000 Ft önrészt biztosít a 2017. évi költségvetés terhére. A kötelezettséget a 2017. évi költségvetési rendeletbe kéri beépíteni.

 

 

Határidő: 2016. december 15., ill. 2017. január 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: gazdasági vezető

 

 

 

K.m.f.

                                         

 

 

Petrovics László s.k.                 
polgármester                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. december 15.

 

Dr. Horváth Béla jegyző