189/2015. (XI. 30.) számú határozat – Beszámoló a 2015. évi rendezvényekről

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

189/2015. (XI. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a polgármester 2015. évi rendezvényekről szóló beszámolóját elfogadja és engedélyezi a rendezvények alatti vásár területfoglalási díjait rendezvényszervezésre fordítani.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. december 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző