190/2014. (XI. 17.) számú határozata – Ipoly-Erdő Zrt. 049/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

190/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő- testület nem zárja ki az Önkormányzat tulajdonában álló nagymarosi 049/2 helyrajzi számú 15361 m2 területű ingatlan értékesítését.

Az értékesítésről a döntését az ingatlan értékbecslése elkészítését követően kívánja meghozni.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

 

 

Határidő: 2014. november 30. , a döntésre és az értékbecslés elkészítésére 2015. február 28.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző