191/2014. (XI. 17.) számú határozata – Szálloda ingatlan hasznosítására irányuló megkeresés tárgyalása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

191/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő- testület támogatja az ADHD-Magyarország Alapítvány (1046 Budapest, Vécsey u. 102.) részére – megkeresésük alapján – az önkormányzat tulajdonában álló nagymarosi 2602/9-10 hrsz-ú Szálloda ingatlan együttesben helyet biztosítson.

 

Végleges döntéséhez kéri az alapítványtól a tervezett funkcióval kapcsolatos anyagi, műszaki, finanszírozási tervek és dokumentumok összeállítását és benyújtását, valamint a szerződésre vonatkozó javaslatok megtételét.

 

Az ingatlant 10 év időtartamra kívánja használatba adni, amennyiben a részletes feltétek elfogadhatóak az önkormányzatnak.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a kérelmezőt tájékoztassa.

 

 

Határidő: 2014. november 30.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző