189/2014. (XI. 17.) számú határozata – Rendőrségi körzeti megbízott kinevezéséhez hozzájárulás

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

189/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Váci Rendőrkapitányság vezetője megkeresésére úgy dönt, hogy támogatja Weinhardt László r. főtörzsőrmester nagymarosi körzeti megbízotti kinevezését.

 

Felkéri a polgármestert a Váci Rendőrkapitányság vezetője értesítésére.

 

 

Határidő: 2014. november 30.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző