190/2013. (IX. 30.) számú határozata – Bursa Hungarica ösztöndíjprogram 2014. évi fordulójához csatlakozás

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
190/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A képviselő-testület jelen határozatával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához.
 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint jár el.
 
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében 2014. évben 600 000 Ft-tal támogatja a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatókat.
 
 
Határidő:2013. október 11.
Felelős:             polgármester
Végrehajtja: hatósági csoport
 
 
K.m.f.
                         
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző