189/2013. (IX. 30.) számú határozata – Külterületi út elnevezése iránti kérelemről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
189/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 13193 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú külterületi utat Pagony utca néven nevezi el.
Az elnevezett közterület mentén az ingatlanokra házszámozás nem készül, azok azonosítására továbbra is helyrajzi-számuk szolgál.
Az utca elnevezése nem jelent változást az egyes utak besorolásával (fenntartásával) kapcsolatban, illetve nem jogosít fel építési jog megváltoztatásának igényére.
 
A Képviselő-testület egyúttal szorgalmazza a külterületen lakó tulajdonosoknak, hogy ingatlanuk GPS koordinátáit szerezzék be a katasztrófavédelmi szervezetek riasztása esetén a pontos helyszín megadása érdekében.
 
Felkéri a Polgármestert, hogy az átnevezéssel kapcsolatos teendőket végezze el.
 
 
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző