190/2012. (X. 29.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2. Döbrössy Mihályné beszámolója: Nagymarosi Krónika és Hősök Könyve (szóbeli)
3. Nagymarosi Motorcsónak SE tájékoztatója az egyesületben történt változásokról (szóbeli)
4. Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója a 2011/2012. tanévről és 2012/2013-as tervek
5. Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola beszámolója a 2011/2012. tanévről, 2012/2013-as tervek
6. Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 2011/2012. tanévről és 2012/2013-as tervek, továbbá tájékoztató az átsorolások, pótlékok megállapítása tárgyban tartott vizsgálatról, valamint a Dózsa György utcai telephelyen történt mérgezéses esetről
7. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása
8. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntés
9. Rendőrségi szolgálati lakás biztosításáról döntés
10. Folyószámlahitelt kiváltó hitel igényléséről döntés
11. A Nagymarosi Piac működtetésében a Kerekegylet Egyesület által való közreműködésről szóló megállapodás-tervezet tárgyalása
12. Kerekegylet Egyesület kérelme a felvonulási lakótelep használatáról szóló megállapodás módosítására
13. Egyebek
a) Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület részére nyújtandó készfizető kezességvállalásról döntés
b) 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
c) Elsővölgy utcai óvoda bővítése, korszerűsítése iránti pályázat önrész pontosításáról döntés
14. Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)
15. Gondozási Központ felvételi kérelemről döntés (zárt ülés)

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző

A kivonat hiteléül:
2012. október 30.