Polgárváros királyi panorámával

189/2012. (X. 18.) számú határozata – Nagymaros kereskedelmi főutcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezet-rendezésének folytatása – magasépítés” című építési kivitelezés közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés

2012-11-05

A Képviselő-testület a „Nagymaros kereskedelmi főutcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezet-rendezésének folytatása – magasépítés” tárgyban, megjelent hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:
– jelen közbeszerzési eljárásban a következő ajánlattevőket tekinti a szerződés teljesítésére alkalmasnak, és velük folytatja le a tárgyalást:
– Cserkúti Generál Kft. (1097 Budapest, Mester u. 38. 1. em. 2.)
– ÉPKOMPLEX Kft. (2100 Gödöllő, Rét utca 37.)
– Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. (1193 Budapest, Derkovits Gyula utca 82.)
– Mirror Clean Kft. (3928 Tiszatardos, Kossuth utca 61.)
– Kristály-Vár Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7. fsz. 2.)
– Silvo-Trade Kft. (2600 Vác, Petőfi S. u. 70.)
– Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. (2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 32.)
– Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. (1139 Budapest, Hajdú u. 46.)
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésének megfelelően járjon el, a kihirdetésről a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon.

Határidő: 2012. október 18.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

K.m.f.

Petrovics László s.k.

dr. Horváth Béla s.k.

A kivonat hiteléül:
2012. október 19.
 

Last modified: 2012-11-05

A hozzászólás jelenleg zárva.