191/2012. (X. 29.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző